Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site. Celui-ci est conçu non seulement pour vous informer sur la vie de l'association, mais aussi pour perpétuer le souvenir des opérations et missions extérieures effectuées par des militaires belges, ainsi que d'honorer la mémoire de ceux et celles qui sont morts lors de ces actions.

Wij heten u van harte welkom op onze website. Deze is bedoeld om enerzijds u te informeren aangaande het leven van de vereniging en anderzijds de herinnering te bestendigen aan de door Belgische militairen uitgevoerde buitenlandse operaties en opdrachten, als ook de nagedachtenis in ere te houden van hen die gestorven zijn tijdens deze acties.

 

Operation "Dragon" - "Draak" Operatie
Opération Ommegang Operatie
Opération "Dragon" - "Draak" Operatie
Opération "Ommegang" Operatie

 

Kolonel SBH F. Vandewalle - Colonel BEM F. Vandewalle

Novembre 1964. Devant la 5me Brigade Mécanisée, rassemblée sur la Base de Kamina (RDC) et équipée d'un armement et d'un charroi des plus hétéroclites, le Colonel BEM F. Vandewalle s'exclame : " Ici, j'ai l'impression de commander l'Ommegang " (allusion au cortège folklorique bruxellois). L'expression fait mouche et depuis cette époque on ne parle plus que de l'épopée des " colonnes de l'Ommegang ".

November 1964. Vóór de 5de Gemechaniseerde Brigade, verzameld op de Basis van Kamina (RDC) en uitgerust met een bewapening en voertuigen van de meest uiteenlopende afkomst, doet Kolonel SBH F. Vandewalle opmerken : " Ik heb hier de indruk het bevel te voeren over de Ommegang " (zinspelend op de folkloristische stoet van Brussel). Deze benaming wordt op staande voet overgenomen zodat er sindsdien gesproken wordt van het epos van de " colonnes van de Ommegang ".