Herdenking van 15 mei 2008

Deze herdenking was, ontegensprekelijk, een volledig succes : perfecte organisatie, zeer vele Anciens, fantastische sfeer en een gunstige meteo, niettegenstaande pessimistische voorspellingen. Wat moesten we meer wensen ?


Ziehier een klein overzicht van enkele bijzondere momenten van dit weerzien. Maar eerst en vooral onze hartelijke dank aan de spilfiguren van het IRC/Regt ParaCdo, die veel energie ontplooid hebben, zodat de 30ste verjaardag geworden is wat het moest zijn. Ook een dank aan de Beheerraad van de Compagnons van de Ommegang voor het onberispelijke beheer van een belangrijk administratief deel van deze herdenking.


Benadrukken we tot slot nog dat, indien deze dag van 15 mei geworden is wat we ervan verwacht hadden, dit vooral het eindresultaat was van een lange voorbereiding, die meer dan een jaar heeft geduurd. Dat iedereen die er, van ver of van dichtbij, een rol heeft in gespeeld, hierbij bedankt weze.